Cymru

Pan gyhoeddwyd mai Peter Capaldi oedd y Doctor Who newydd, cafwyd 22k o negeseuon trydar mewn 60 eiliad

To view this page in English, click here

Yma yn BBC Cymru Wales, byddwch yn creu deunydd sy’n adlewyrchu angerdd, anghenion a diddordebau Cymru a’r Deyrnas Unedig. Ond gallwch hefyd greu drama arloesol sy’n boblogaidd ac yn destun sgwrs gan filiynau o bobl ym mhedwar ban byd.

Canolfan ragoriaeth y BBC ym maes drama

Wrth weithio yn ein stiwdio newydd foethus ym Mhorth Teigr ym Mae Caerdydd, gallech ganfod eich hun yn gweithio ar rai o raglenni mwyaf poblogaidd y byd. Neu, wrth i fwy o’n cynyrchiadau drama newydd symud yma, helpu i greu’r ffefryn nesaf.

Gallwch gyfrannu at ddramâu sy’n cynnwys Doctor Who a Sherlock. Gyda chynulleidfaoedd helaeth yn y DU a thramor, mae sioeau fel hyn yn cael eu gwerthu ar hyd a lled y byd gan ein hadain fasnachol, BBC Byd-eang. Maent yn cyfrannu at ariannu cynyrchiadau’r dyfodol wrth ledaenu brand y BBC ym mhedwar ban byd.

Denodd pennod agoriadol Doctor Who Cyfres 7 fwy o wylwyr nag unrhyw raglen deledu yn hanes BBC America. Rydym hefyd yn gartref i drysorau cenedlaethol megis Casualty a chyfres sebon hynaf y DU, Pobol y Cwm.

Deunydd sy’n siarad â Chymru a gweddill y DU

Ac os mai sgiliau ym maes cynhyrchu rhaglenni radio sydd gennych, lle gwell i fod na BBC Cymru Wales? Ein dwy orsaf radio genedlaethol yw BBC Radio Cymru, sy’n darlledu’n Gymraeg yn unig, a BBC Radio Wales. Y llynedd, darlledodd BBC Radio Cymru 6,923 o oriau o ddeunydd Cymraeg.

Mae yna gyfleoedd gwych i gyfrannu at ddarparu ein gwasanaethau ar-lein a chyfryngau dysgu rhyngweithiol. Gallwch gyfrannu at brosiectau ar-lein sy’n cynnwys:

Mae gennym hefyd berthynas arbennig â S4C, gan gyfrannu oddeutu 570 o oriau o raglenni BBC Cymru y flwyddyn at amserlen gyffredinol S4C.

Ac mae gennym hyd yn oed fwy o gyfleoedd na hynny i’w cynnig

Fel cenedl, ac fel rhan hollbwysig o’r BBC ehangach, mae gennym rôl bwysig i’w chwarae, yn ogystal â’n diwylliant arbennig ni ein hunain. Gyda chyfleoedd ym mhob maes, yn amrywio o gynhyrchu, technoleg darlledu ac ar-lein i’w hariannu, marchnata, Adnoddau Dynol a llawer mwy, mae BBC Cymru Wales yn lle ardderchog i greu gyrfa ryfeddol.